Aja Samisk Senter

Velkommen til Senter for nordlige folk

Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for nordlige folk AS (DÁG) er et aktivt samisk kulturhus og urfolkssenter med nordområdene og Sápmi som arbeidsområde. 

maleri_os-10-105x90-800

Utstilling: - som spon på hav

Utstillingen: -som spon på hav - Fortellinger om Birtavarre gruver står fram til 29. juni.
FullSizeRender (002)

Nordligefolk.no

Velkommen til portal om sjøsamene. Her vil du finne relevant informasjon om sjøsamisk kultur, kunst, mat, historie, fortellinger og sagn, duodji, næringer, språk og mye mer!
GIDDAGULVI_Olmmaivakkis1000

Giđđadulvi VII / Vårflom VII

Velkommen til Giđđadulvi VII / Vårflom VII! Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš presenterer den syvende Giđđadulvi-revyen som humoristen og forfatteren Knut Nærum har skrevet tekstene til.
Aja Samisk Senter

Innkalling til generalforsamling 2018

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for DÁG. Møtet vil finne sted den 4. mai 2018 kl. 12.00 i selskapets lokaler i Manndalen, Kåfjord.