Čakčaprográmma 2016

porselensdyr (2)_300x424

30.09.-31.12.

Filbmačájáhus, sámegielgursa, taterčájálmasat, čájáhusrahpamat ja ollu eanet. Iluin bovdet du min doaluide, geahča olles dás DAG høst p2016Sam.pdf

Čakčamánnu

3. Rabas lávvordat - mearrasámi borramušat ja márkan

    Mii čájehit filmmaid; “Márfun” ja “Guohpermálli”

    Čájáhusrahpan  «Following artic fashion»

Guovddáš ja Romssa musea leat golbma jagi duođaštan Riddu Riđđu festivála bivttasmálliid. Bures boahtimisttádet vuosehusa rahpamii, man namma lea: Following Arctic Fashion, ja mii lea lavvardaga 3.9 dii. 14.00. Čájáhusa lea Davvi álbmogiid guovddážis 3.9.-20.10.2016.

Nr 2-2014-foto Mari Karlstad (002).gif

26-30. Sámegielgurssa —SAAL 1

Sámi giellaguovddáš lágida álgiid várás sámegiela gurssa čakčat 2016, ja geat dan čađahit ožžot 15 oahppočuoggá. Dieđit iežat ovdal 12.9. Jus dus leat jearaldagat, váldde oktavuođa Sámi giellaguovddážiin, tlf. 77 71 93 80, dahje čális e-poastta dása: per. johannes.marainen@ kafjord. Kommune.no

29. Sámi giellagáfedat Olmmáivákkis  dii. 13-15

Golggotmánnu

1. Rabas lávvordat  - mearrasámi borramušat ja márkan

    Min ođđa neahttaportála rahpan  – Mearrasápmelaččat

4. Sámi giellagáfedat, Biertavárri dii. 17.30-19.30

Sámi giellaguovddáš bovde Gáivuonabađa sámi giellagáfedahkii juohke distaga 4.11. rájes ja dat lea duodjegávppis dii.  1730. Olmmáivákkis dat lea Giellaguovddážis dii. 13-15 okti mánus. Dat heive dutnje gii máhtát veaháš dahje eanebuš sámegiela.

3-7. Sámegielgurssa —SAAL 1

11. Sámi giellagáfedat, Biertavárri dii. 17.30-19.30

15. Meahcceherskot, hávskkuheapmi ja dánsun

Mii fállat liegga ja galbma borramušaid. Gait vuoigatvuođat. Dieđiheapmi ovdal mánnodaga golggotmánu 10. b. telefovnnas 413 38 013 dahje dása: annkristin@nordligefolk.no. 

tyttebær FotoReni Wright.png

18. Sámi giellagáfedat, Biertavárri dii. 17.30-19.30

24-28. Sámegielgurssa —SAAL 1

25. Sámi giellagáfedat, Biertavárri dii. 17.30-19.30

27. Sámi giellagáfedat Olmmáivákkis  dii.13-15

31.10-4.11 Sámegielgurssa —SAAL 1

Skábmamánnu

1. Sámi giellagáfedat, Biertavárri dii. 17.30-19.30

2. Beaivváš sámi teáhter: “Mávssaheapmi” Raisas dii. 19.00

 Hevn.png 

“Mávssaheapmi” lea ođđačállojuvvon teáhterbihttá maid sámi dramatihkar Sven Henriksen lea čállán. Čájálmasas boahtá ovdan nuppástuhttin sámi ođđaáigásaš servodagas. Minerálaindustriija leavvá Sápmái, ja hástala ovttaskas-olbmuid, joavkkuid ja báikegottiid. Bihttá čájehuvvo Ivgubađas (Skibotenhallen) 2.11. dii. 19.00. Teáhterbusse vuolgá Olmmáivákkis dii. 18.00.

5. Rabas lávvordat  - mearrasámi borramušat ja márkan   

    Čájáhusrahpan “Fine ting”

    Fine-Ting-Utstillingsaapning-fredag-1.juli-kl.12.00_medium.jpg

Dán čájšhusa lágida Davvi-Romssa musea ja čájeha oasi sin čáppa diŋggaid mii muđui lea musea magasiinnain. Rahpan lea lávvordaga 5.11., biellu 14. Vuosehus loahppá 31.1.2016.

7-11. Sámegielgurssa —SAAL 1

8.  Sámi giellagáfedat, Biertavárri dii. 17.30-19.30

15. Sámi giellagáfedat, Biertavárri dii. 17.30-19.30

22. Sámi giellagáfedat, Biertavárri dii. 17.30-19.30

29. Sámi giellagáfedat, Biertavárri dii. 17.30-19.30

28.11-2.12 Sámegielgurssa —SAAL 1

Juovlamánnu

1. Sámi giellagáfedat Olmmáivákkis  dii.13-15

3. Rabas lávvordat  -  Bearaš juovlabeavddi ja márkan

Guovddáš sávvá buresboahtima juovlamárkanii ja bearašjuovlabeavdái lávvordaga juovlamánu 3. b.  Mis fállat árbevirolaš juovlaborramuša biel. 13 rájis. Olmmáivákkis dat dalle dan lávvordaga leat juovlamárkanat, sihke Duodjeviesus ja guovddážis. Guovddáža márkanat leat rabas biel. 12 rájis biel. 15. rádjai. Várre áiggi dan beaivvi buriid ostosiid várás! 

5-9. Sámegielgurssa —SAAL 1

10. Dán jágáš juovlabeavdi ja dánsun

Buresboahtin dán jagi árbevirolaš juovlabeavdái lávvordaga juovlamánu 10. b. Mii fállat ollu buriid borramušaid ja ealli musihka oktan dánsumiin. Liegga ja galbma buffet-beaivddige. Buot vuoigatvuođat. Dieđihanáigemearri  lea 5.12. Aktavuođaváldin: annkristin@nordligefolk.no / tlf.: 413 38 013.

19. Beaivváš sámi teáhter:  “Dievddut” i Skibotn, dii. 19.00

Sámi Našunálateáhtera juovlaleaikkastallamat rávisolbmuide dán jagi lea “Dievddut” komediija.  Bihttá ii leat iešalddis earágo mikrokosmos árbevirolaš bearašjuovlaávvudeamis: moattes fertejit soaittáhagas liigudit iežaset astoáiggi ovttastallamii, vuordevaš juovlailludeamis. 

31. Ođđabeaigállat, dii. 20