Bargobadji – Identitehta sámi ealáhusain

Sted:

Gelddolaš bargobádji suoidnemánu 13. b dii. 12

Mii leat identitehta ja mii leat mearkagálvvu? Mo sáhttá designa gulahallat ja čájehit fitnodaga árvvuid, gálvvuid ja iešvuohta?

Hva er identitet og hva er en merkevare? Hvordan kan design kommunisere og speile bedriftens verdier, egenskaper, tjenester og produkter?

I samarbeid med Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for Nordlige Folk inviterer vi samiske bedrifter til en designeksistensiell workshop under Riddu Riđđu. 
I løpet en ettermiddag lærer vi hvordan design kan fremme merkevarebudskap og identitet. Formålet med workshopen er å fremme verdien av å benytte seg av designkompetanse for å skape sterke, tydelige og godt kommuniserte merkevarer. Velkommen til en svært matnyttig workshop.
Påmelding: astrid@nordligefolk.no
Påmeldingsfrist: 13-juli.2016
Deltakeravgift: 500 kr (ikke NODA medlemmer) 300 kr (NODA-medlemmer)
Samarbeidspartnere/arrangementet er støttet av: Kultursiida, Senter for nordlige folk og Riddu Riđđu Festivála.