Dette skjer sommeren 2018

Riddu Riddu2018

Utstilling, dans, teater, språkleir, film og festivaler. Sjekk alt som skjer på senteret i sommer, og sett av datoene i kalenderen!

Mai

      Utstilling:  -som spon på hav- Fortellinger om Birtavarre gruver
04. Giđđadulvi VII / Vårflom VII, Beaivváš Sámi Teáhter
15. Danseforestilling: Glemt av Simone Grøtte
21. Duodjearena, Samisk språksenter kl. 18-20
31. Seminar: “Fornorskningen i fortid og nåtid, med blikk på en fremtid”

Juni

      Utstilling:  -som spon på hav- Fortellinger om Birtavarre gruver
01. Filmvisning: Kaisa´s Enchanted Forest
11. Duodjearena, Samisk språksenter kl. 18-20
27. Manndalen fiskefestival

Juli

4.-6. Språkleir for barn og unge: 1.-7. klasse

9.-2. Samisk språkbad under Riddu Riđđu Festivala

12.-15. Riddu Riđđu Festivála

 

Giđđadulvi VII / Vårflom VII

Velkommen til Giđđadulvi VII / Vårflom VII! Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš presenterer den syvende Giđđadulvi-revyen som humoristen og forfatteren Knut Nærum har skrevet tekstene til.

Kultursalen, Senter for nordlige folk 4. mai kl. 21.00.

 

Danseforestilling: Glemt

GLEMT av Simone Grøtte er en danseforestilling med den brutale nordnorske krigshistorien som bakteppe. Hverdagserindringer, krigens nyanser, smak, lukt og barndomsminner.

Kultursalen, Senter for nordlige folk 15. mai kl. 19.00. Forhåndssalg av billetter: post@nordligefolk.no

OBS! Kun 90 plasser!

GLEMT. Foto: Mariell Amelie Lind Hansen
Danseforestillingen: Glemt. Foto: Mariell Amelie Lind Hansen

 

Filmvisning: Kaisa´s Enchanted Forest

Kaisa’s Enchanted Forest er en nydelig film som forteller historien om et nordisk folk som nesten er forsvunnet: skoltesamene. Dette hardt prøvede folket er også årets folk på Riddu Riđđu. Benytt muligheten til å bli kjent med deres kultur!

Kultursalen, Senter for nordlige folk 1. juni kl. 19.00.

 

Kaisa´s Enchanted Forest
Filmvisning: Kaisa´s Enchanted Forest

 

Duodjearena

Giellasiida/Samisk språksenter inviterer til ny samiskspråklig arena med duodji som tema.

Giellasiida språksenter, Senter for nordlige folk, 21. mai og 11. juni kl. 18-20.

 

Språkleir for barn og unge

Meld deg på språkleir med overnattingstur, grilling med mer. Tilbudet er for elever fra 1.-7. klasse som har samisk i fagkretsen. Tilbudet er et samarbeid mellom Giellasiida, Storfjord og Gáisi Språksenter.

Senter for nordlige folk 4.-6. juli. Påmeldingsfrist 20. juni.

 

Samisk språkbad under Riddu Riđđu festivalen

Kom for å snakke og lære samisk i trivelige omgivelser!

Giellasiida Språksenter tilbyr 4- dagers språkbad i Manndalen. Kurset er for deg som kan noe samisk fra før, men som trenger snakketrening og et større ordforråd.

Senter for nordlige folk 9.-12. juli.

 

Utstillingen – som spon på hav – Fortellinger om Birtavarre gruver står til 29. juni 2018.

Vårt museum og vår gavebutikk holder åpent alle hverdager mellom kl. 10-15.30.

NB! I perioden mai-august er det ikke åpne lørdager.

 

Besøk vår portal: nordligefolk.no