Eiere

 

Davvi álbmogiid guovddáš OS/Senter for nordlige folk AS (DÁG) er et aksjeselskap med følgende eiere:
 
 
 
 
 
Private aksjeeiere /tidligere andelshavere i Ája samisk senter (10 %)