Geasseprográmma miessem - borgem 2017

hqdefault
Guokte festivála, Miessegiette márkka, čájáhusa Idar Kristiansen, giellaleaira ja nu ain. Dáppe dat geavvá dán geasi.

 

 
 
 
Vuosehusrahpan: Idar Kristiansen

Vuosehusrahpan lea er miessemánu 6. b. 2017 dii. 12.00

Davi luondu, servodat ja historjá ledje Kristiansenii čállinhutkaga gáldut, ja su ráhkisvuohta ruovttuguovlluide boahtá oidnosii su girjjiin, divttain, noveallain ja málen govain, nugo maiddái datge, ahte son visot anii árvvus.

Idar høsten 1984 Olderdalen foto av Torgrim Rath Olsen
 

 

 

 

 

 


Idar Kristiansen. Foto: Torgrim Rath Olsen

 
Mii Rahpat kultursála

Miessemánu 6. b. rahpat ođđa kultursála Davvi álbmogiid guovddážis. Dalle lea konsearta Goikebiergguin, Niko Valkeapääin ja Marja Mortenssoniin.

Haddi: 150,-

Niko Valkeapea. Foto: Ørjan Bertelsen

Foto: Ørjan Bertelsen

 
Giellapubba

Miessemánu 19.b ja geassemánu 16. b. dii. 22.24.

Mii bovdet gait divnnaid geat áigot hárjehallat sámistit, unnit eanet, Sámi giellapubbii. 2017 lea min stuora ávvujahki, ja dan dihte lea buorre hárjehallat sámistit. Mii fállat sámi musihka, juhkamušlisttu, jearahallangilvvu ja liema! Don beasat nuvttá. Lohpi lea dušše sámistit! 

Lág. Ivgu Sámesearvi ja Davás.

 
Riddu Riđđu Festivála

Guoktelogiviđát Riddu Riđđu festivála lágiduvvo suoidnemánu 12. beaivvi rájis gitta 16. beaivái. Viiddis prográmma mas leat kurssat, vuosehusat, konsearttat, mánáid- ja nuoraidprográmma.

Geahča prográmma dás riddu.no

IYG2012Bertelsen.jpg

Foto: Ørjan Bertelsen

 
Sámi giella, biebmo- ja duodjeveahkku

Ivgu Sámesearvi lágida sámi giella-, biebmo– ja duodjevahku nuoraide ja rávisolbmuid várás. Gárvvis prográmma almmuhuvvo fargga.

 
Minibargi

Giellaleaira mánáide gaskal 6 ja 13 jagi, 4-7.7.

Leaira lea mánáid várás geat ohppet sámegiela skovllas, ja geat dárbbašit njuovžžálmahttit gielaset geasset.

 
Olmmáivákki oaggunfestivála

Oaggunfestivála lágiduvvo dál 24. geardde. Viiddis prográmma lea, masa gullet gilvvut, konsearttat, mátkkážat js mánáiddoaimmat. Vuorbbit vuvdojuv- vojit čáppa ja stuorraárvvot vuoittuide.

Geahča die- vas prográmma dás manndalen.no

 

Filbma: Sameblod

Miessemánu 6. b., dii 19.00.

Amanda Kernell lea filmmainis lávken internationála filbmalávdái earenoamáš olahusaiguin. Son lea juo vuoitán bálkkašumiid sihke Venezia filbmafestiválas ja aitto Tokyo filbmafestiválas, mas maid váldoneavttár Lene Cecilie Sparrok vuittii bálkkašumi buoremus nisson neavttárin.

Haddi 100,-.

hqdefault.jpeg

 

Beaivváš Theater: Rievssatčivga / Rypeungen

Davvi álbmogiid guovddážis Miessemánu 10. b, dii. 18.00

Dramatihkkára Jens Martin Mienna vuosttáš teáhterbihttá lea máinnasčájálmas, ja teáhtera neavttárat ja kreatiiva veahka dat ovttas ráhkadit bearáščájálmasa mas leat suohttasat ja máidnasiid eallinviisodat. 

Foto: Torgrim Halvari

 
Mákanat miessegiettis

Suoidnemánu 8.b.

Davvi-Romssa musea bovde jahkásaš márkaniidda Miessegietti mearrasámi dállui. Das leat dalle márkanat, sierranas giehtaduodjedoaimmaid čájeheapmi ja mátkkážat. Mállásat leat vuovdimassii, ja gáffe ja váffe- latge. 

 
Giella nuorat

Sámi giellasiida buktá sámi giellafálaldaga nuoraide, ja álggaha Giella Nuorat miessemánu 4. b. Vahkkosaš fálaldat nuoraide.

 
Rabas lávvordat: Gáfedat ja márkan

Guovddážis lea okta rabas lávvordat mánnui, ja dalle das lea márkan oktan gáfedagain

 

Bures boahtin!