Geasseprográmma

Unge Riddu Riddu (foto Ørjan Bertelsen)

Guokte festivála, Miessegiette márkka, niibečájáhus, bádjekursa ja nu ain. Dáppe dat geavvá dán geasi. Geahča min geasseprográmma dás. 

 

RABASÁIGGIT GEASSIT 2015
Musea, girjerádju ja čájáhusat:  Argabeivviid bie. 10-16

Galledeapmi olggobeal dáid áiggiid šihtto museahoavddain Rita Lindvall, på tlf. 913 49 289

 

Hattit:

· Billeahtta: 30,-/juohkehaččas

· Ofelastin museas 1.000,-

· Mánáidgárddit/skuvllat: nuvttá ofelastin.

· Ofelastin olggobeal dábálaš rabasáiggiid: 1.500,-

 

 

PROGRÁMMA

 

Geassemánnu

24.-27.   Niibebádjingursa Ivgobađas.

Davvi-Romssa musea lágida kurssa easkaálgiide beivviid; 24.-27.6. Ivogbáđa márkanbáikkis. Dieđiheapmi Hans Erik Olsen:ii tlf.  975 58 333. Kursadivva su. kr. 1500,-. Lágideaddji: Davvi-Romssa Musea

 

24.-28.   Olmmáivákki oaggunfestivála.

Oaggunfestivála lágiduvvo dál 22. geardde. Viiddis prográmma lea, masa gullet gilvvut, konsearttat, mátkkážat, mánáiddoaimmat ja nuoraidleaira. Vuorbbit vuvdojuvvojit čáppa ja stuorraárvvot vuoittuide. Geahča dievas prográmma dás: www.manndalen.no

 

26.         Feasta kultursálas, Olmmáivákki oaggunfestivála

 

26.         Nuoraidkonsearta Davás.
Lágideaddji: MUIL

 

Suoidnemánnu

4.           Miessegiette márkanat.  

              Davvi-Romssa musea bovde jahkásaš márkaniidda Miessegietti mearrasámi dállui. Dáppe leat sierranas giehtadudjon čájeheapmi ja mátkkážat. Mállásat leat vuovdimassii, ja gáffe ja váffelatge. Lágideaddjit: Biertavári duodjeviessu ja Davvi-Romssa Musea

 

5.           Ipmilbálválus Miessegietti mearrasámi dálus, bie. 17.

              Lágideaddjit: Davvi-Romssa Musea

6.-8.    Sámi giellaleaira mánáide ja nuoraide.

Giellaleaira mánáide gaskal 6 ja 13 jagi, 6.-8.7. Leaira lea mánáide geain lea sámegiella skovllas, ja geat dárbbašit njuovžžálmahttit gielaset geasset. Sii ohppet giela doaimmaid bokte sihke olgun ja siste, rap ja teáhter. Dieđiheapmi Per-Johannes Marainen:ii, epoasta: per-johannes@nordligefolk.no.

 

6.-10.     Rávesolbmuid giellalávgu.

Sámi giellaguovddáš bovde viđabeaivásaš giellalávgui rávesolbmuid várás. Kurssat leat sierranas doaimmat maidda olbmot servet olgun. Kursa heive sinsiidda geat máhttet veaháš sámi.  Lágideaddji: Sámi giellaguovddáš

 

8.-10.     Riddu Riđđu mánáidfestivála.

Riddu Riđđu festivála iežas mánáidfestivála álgá festiválaváhku, ja dalle leat  doaimmat ja konsearttat mánáid várás gitta 12 ahkásaččaid rádjai. Dieđiheapmi rahppo 20.6.:  www.riddu.no.

 

8.-12.     Riddu Riđđu festivála

Guoktelogiviđát Riddu Riđđu festivála lágiduvvo suoidnemánu 8. beaivvis gitta 12. beaivái.

Viiddis prográmma mas leat kurssat, čájáhusat, konsearttat, mánáid- ja nuoraidprográmmat. Geahča prográmma dás: www.riddu.no

 

8.           Sámi kulturealáhusaid deaivvadeapmi.

              Lágideaddji: Kultursiida

 

8.           Čájáhus «Dálá eamiálbmotdáidda»

 

9.-10.     Minisámegielkurssat Riddu Riđus. Lágideaddji:  Sámi giellaguovddáš

 

10.         Seminára Oktavuođat ja ráját davvi eamiálbmogiid dálá dáidagis. Bie. 12 Lásságámmis. Lágideami duogábealde lea prošeakta Eamiálbmogiid dáidda ja kultuvra davveguovlluin. Prošeakta ovdanbukto 8.7.

 


GEAHČČAMUŠAT
Sjit helvedes kåkenis lea vejolaš fitnat suoidnemánu rájis. Váldde oktavuođa go dáhtut mannat visožis, tlf. 913 49 289 / 777 17 880.
Miessegietti mearrasámi dállu lea rabas geassemánu 26. b. rájis gitta borgemánu 9. b. rádjai, duorastagas sotnabeaivái. Biel. 11-17.

ČÁJÁHUSAT guovddážis árgabeivviid bie. 10-16:

· mii, čájáhus min guovllo mearrasámi birra.

· Niibbit Sámis, 27.5. rájes gitta 3.9. 2015.

· Riddu 2015; Shelley Niro, mohawk dáiddar Canadas.

· Dálá eamiálbmotdáidda Riddu Riđus