Generalčoahkkin 2016

Aja_Foto_Ørjan_Bertelsen05

Cuoŋománu 29. b. dii 12.00

Davvi álbmogiid guovddáža oamasteaddjit gohččojuvvojit  generalčoahkkimii 29.4.2016. bie. 12.00 guovddážii Gáivuonas.

Priváhta oamasteaddjiid bovdet ráhkkanančoahkkimii seamma beaivve dii. 11.00.

Oasus-oamasteaddjis geas lea fápmodusovddasteaddji čoahkkimis ferte duođaštit fápmodusa čálatlaččat.