Master for å utvikle nordlige urfolksområder

Ken Coates og Else Grete Broderstad

UiT Norges arktiske universitet og University of Saskatchewan starter et internasjonalt masterprogram som skal bidra til nyskaping og vekst i nordlige urfolkssamfunn. Senteret er med som partner. 

Under Arctic Frontiers 2015 i Tromsø offentliggjorde UiT Norges arktiske universitet og University of Saskatchewan det nye masterprogrammet som starter høsten 2015. Bakgrunnen for masterstudiet forklarer instituttleder Else Grete Broderstad ved UiT med blant annet klimaendringer og at nye land- og sjøområder blir mer tilgjengelige enn tidligere.

–  Globale aktører innen sjøfart, olje og gass, mineralindustri, fiskeri og turisme vil bli enda mer interessert i Arktis. Derfor er det viktig at lokalsamfunnene i nord blir best mulig forberedt slik at de kan være med på å legge premissene for den utviklingen som kommer. Vi ønsker å bidra til å bygge kunnskap, ikke bare i lokalsamfunn og offentlig sektor, men også hos næringslivet, sier Else Grete Broderstad, instituttleder ved Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet til uit.no/nyheter. 

UiT har i samarbeid med University of Saskatchewan i Canada har UiT utviklet masterprogrammet GENI - Joint Master Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas. Professor Ken Coates fra University of Saskatchewan uttaler dette til uit.no/nyheter: 

– Et viktig mål med studiet, er at studentene skal danne et internasjonalt nettverk, slik at de kan dele erfaringer og forståelse knyttet til muligheter og utfordringer i nord. Selv om det er store forskjeller mellom Nord-Norge og vår region, kan vi lære mye av hverandre. Vi har flere eksempler på at våre studenter har funnet løsninger på lokale kanadiske utfordringer i Norge, sier professor Ken Coates. De har hatt et lignende masterprogram i flere år, og har veldig gode erfaringer.

– Det er veldig populært blant studenter, bedrifter og i lokalsamfunnene vi samarbeider med, sier Coates til uit.no/nyheter. Les hele saken her: GENI-program skal skape nye jobber i nord.

Senteret som partner

Senter for nordlige folk er en av partnerne i programmet. Det betyr at senteret skal ta i mot masterstudenter både fra Norge og Canada på kortere eller lengre opphold. 

- Vi mangler hender og hoder, og ser virkelig frem til å ta i mot masterstudenter som skal hjelpe oss til å utvikle både sjøsamisk område og andre nordlige urfolksområder, sier senterleder Mona Solbakk. 

Første studentopptak er våren 2015 med studiestart til høsten for 15 studenter i Norge og 15 studenter i Canada.

 

Foto: UiT Norges arktiske universitet.