Med samiske kunstnere til Taimyr i Russland

Kunstnere fra Sapmi og Taimyr møtes

Samiske kunstnere deltar på urfolksfestival i Taimyr sammen med Senter for nordlige folk og Riddu Riđđu Festivála. Kommende uke er det andre gang at den arktiske urfolksfestivalen i Taimyr, langt nord i Russland, arrangeres. Festivalen som ble til etter besøk på Riddu Riđđu festivalen i 2011.

Marja Helena Fjellheim Mortensson_600x300.jpg

Senter for nordlige folk har invitert kunstner Geir Tore Holm, sørsamisk artist Marja Helena Mortensson og sjøsamisk duojár Jorunn Løkvold og Riddu Riđđu for å representere Sápmi på Arktisk urfolksfestival denne uka, 9.-14. desember, i Taimyr.Bakgrunnen er et treårige samarbeidsprosjekt mellom urfolkskunstnere og kulturaktører i Nord-Russland og Sápmi.


Prosjektleder Marina Olsen ved Senter for nordlige folk gleder seg til å bringe en liten bit av Sápmi til Taimyr:  

- Vi er utrolig stolt over å ha med oss disse flotte samiske kunstnere til Taimyr. I oktober hadde vi besøk av urfolkskunstnere fra Taimyr under Kunstdagene Urfolkskunst i samtida og fikk presentert en bit av urfolkskunst i Taimyr. Nå reiser vi dit.

Geir Tore Holm.jpg


På festivalen blir samisk kunst og kultur presentert på flere måter. Kunstneren Geir Tore Holm viser kunstfilmen Retten til land og vann, duojár/kunsthåndverker Jorunn Løkvold viser har duodjiutstilling og har kunstsmier hvor publikum får lære duodji og årets unge artist på Riddu Riđđu, Marja Helena Mortensson, har to konserter på festivalen.

I tillegg vil kunstnerne og representanter fra senteret og Riddu Riđđu delta på ulike seminarer og samtaler om urfolkskunst og -kultur.   


- Vi har sett og erfart at slike møter er utrolig viktige. Selv om det er urfolk som lever fysisk langt borte fra oss, så oppleves dem som nær, sier prosjektleder Marina Olsen.


Kunstnere fra Sapmi og Taimyr møtes_300x225.jpgSterke bånd mellom sjøsamer og Taimyr
- Det er blitt sterke bånd mellom sjøsamer og urfolkene i Taimyr, forteller senterleder Mona Solbakk. Urfolkskunstere fra Taimyr besøkte Sápmi i oktober i år på våre kunstdager.  Her fikk publikum oppleve kunsthåndverk og kunst fra Taimyr. Og nå er samisk kunst i fokus i Taimyr. 

Men kontakten med urfolk i Taimyr opprettet Riddu Riđđu flere år før. I 2011 var urfolk fra Taimyr spesielt invitert til Riddu Riđđu festivalen som årets nordlige folk. De ble så inspirerte av festivalen i Gáivuotna at de sesember samme år arrangerte egen urfolksfestival for første gang.


Polarekspedisjoner
I Taimyr er det fem ulike urfolk: dolganer, nenetser, nganasaner, evenker og entsere. Taimyrområdet er blant annet kjent i Norge gjennom polarekspedisjonene. Langs kysten av Taimyr gikk de kjente polarekspedisjonene, som Fridtjof Nansens ekspedisjon i 1893 og Roald Amundsens ekspedisjon Maud i 1918.  

Her er Taimyrregionen (markert med rødt):

taimyr.png

google maps