Besøk Samtidsmuseet for nordlige folk

WALL s 1-2.jpg

Om museet og utstillingslokalene

Dálááiggi musea– Samtidsmuseet, er en avdeling av Davvi álbmogiid guovddáš – Senter for nordlige folk. Museet jobber med dokumentasjon og kommunikasjon av regional samisk kultur og samtidshistorie spesielt, og nordlige folks kunst- og kulturuttrykk generelt.

Museets viktigste arbeidsoppgaver er innsamling, dokumentasjon og formidling. Formidling skjer gjennom vår basis utstilling mii, midlertidige utstillinger i museets galleri, digital formidling og gjennom direkte møter med publikum.

Besøk vårt museum hvor du kan se:

Besøk også Sjøsameportalen

Våre midlertidige utstillinger er en viktig del av Dálááiggi musea– Samtidsmuseets virksomhet. Gjennom disse rettes oppmerksomhet mot samtidskunst- og kulturuttrykk. Utstillingene er samtidsaktuelle og blir ofte tematisert gjennom kurs, foredrag, filmer og seminarkonsept, også i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Se program

 

Åpningstider:

Mandag - fredag: 10.00- 16.00, og en lørdag i måneden.

Omvisning og guiding utenfor åpningstider kan avtales.
Museet har også åpent hver første lørdag i måneden (unntatt juni, juli og august) og ved andre arrangmenter ved senteret.

 

Billett- og omvisningspriser:

  • Inngang: kr. 30,-/person 

  • Grupper: kr. 150;

Barnehager/grunnskoler: Gratis inngang og guiding!

 

Kontakt museet:

Kjellaug Isaksen
kjellaug@nordligefolk.no
Tlf: +47 473 70 934