Nord-Troms Museum

Nord-Troms Museum har avdelingskontor på senteret. Avdelingskontoret er bemannet tirsdager og torsdager: kl. 9.00-14.00

Holmenes sjøsamiske gård i Birtavarre er et av anleggene til Nord-Troms museum. Avdelingskontoret i Kåfjord har ansvaret for Holmenens.

Mer info:

Nord-Troms Museum
Telefon: 975 58 333 - epost: hans.erik.olsen@ntrm.no