NRK Sápmi

NRK Sápmis lokalkontor i Nord-Troms er på senteret. Kontoret er bemannet av journalist Klemet Anders Sara.

NRK Sápmis hovedoppdrag er å lage innholdstilbud til den samiske befolkningen, men divisjonen skal også bidra til kunnskap og informasjon om det samiske samfunnet til den øvrige befolkningen.

Besøk NRK Sapmi på http://www.nrk.no/sapmi/

NRK Sápmi er den samiske urfolksdivisjonen i Norges største mediebedrift, NRK.

Samene er den eneste urbefolkningen i Norge, Sverige, Finland. Samene er også en av urbefolkningene på Kola-halvøya i Russland. Det tradisjonelle samiske bosetningsområdet (Sápmi) omfatter det meste av dette området. 

Både Norge, Sverige og Finland har egne samiske kringkastere (henholdsvis NRK Sápmi, SR Sameradion, SVT Sápmi og YLE Sápmi), mens den privateide sameradioen på Kola-halvøya i Russland er lagt ned. Sammen dekker de fire samiske medieenhetene i Norge, Sverige og Finland hele det samiske området (Sápmi) i disse landene og produserer flere av sine sendinger sammen. NRK Sápmi er størst av disse fire, med 110 ansatte (2013). NRK Sápmi sender 246 timer TV, 1754 FM-radio, og 6545 timer på digitalradio (DAB)/nettradio per år (2012). I tillegg kommer produksjon av skrift og bilder på nett.