Ny portal om sjøsamene

Skjermdumpsjøsame

Sjøsamene i Nord-Troms

Fredag lanserte Senter for nordlige folk lanserte portalen om sjøsamene i Nord-Troms.

Portalen er et resultat av et pilotprosjekt, som i første omgang omhandler sjøsamene i Nord-Troms. Prosjektet er støttet av Sametinget.

Besøk portalen om sjøsamene

Om portalen

Hvordan lager jeg rognbollesuppe? Hvordan vever jeg grene? Hva finnes av sjøsamisk kunst og musikk? Hvem var draugen? Finnes det noen arrangement eller kurs jeg kan delta på?

Dette og langt mer kan du finne svar på om du besøker portalen nordlige folk – sjøsamene. Vi har samlet tilgjengelig informasjon, men også laget mye nytt og spennende innhold som synliggjør den sjøsamiske kulturarven både gjennom tekst, bilder og videoer.

Skam, fortielse og konflikter – stolthet, skjønnhet og revitalisering. Kontrastene er mange i den sjøsamiske kulturen.

Portalen vil gi et innblikk i historien og kulturen til sjøsamene i Nord-Troms, men mest av alt vise at kulturen er høyst levende og i stadig utvikling. Du inviteres også til å dele dine egne historier, erfaringer, oppskrifter med mer.

Portalen er et resultat av et pilotprosjekt i regi av Senter for Nordlige folk. Kanskje kan denne være begynnelsen på et større digitalt prosjekt, som synliggjør kulturarven til nordlige urfolk nasjonalt og internasjonalt?