OBSIDIAN GAZE

Tallet er ellve, Iver Joks_300x185

Åpning av kunstutstilling 13. juil kl. 18

Obsidian Gaze er et samarbeidsprosjekt med Riddu Riđđu og markerer festivalens 25-års jubileum. Utstillingen viser en samling kunstverk som på ulike vis setter oss i forbindelse med dyrene i verden.

Kunstnere, med ulik urfolksbakgrunn fra den nordlige halvkule, stiller ut verk på en utstilling som åpnes under Riddu Riddu internasjonale urfolkfestival i juli 2016. Denne utstillingen blir en del av Riddu Riđđu festivalen sitt 25 års jubileum. 

Spørsmålene om kunstnere og urfolkskunst, identitet og landskap vil problematiseres i utstillingen Obsidian Gaze, som kurateres av Geir Tore Holm. 

Selvbevissthet og kulturell fornyelse spiller en viktig rolle i vitalisering av kunst- og kulturuttrykkene til urfolk verden over. Et kjennetegn i urfolks kultur er muntlig fortellertradisjon som inkluderer mytologiske og historiske legender, dyrehistorier og fabler, der en klar felles tematikk ligger i de mytologiske møter mellom mennesker og dyr i naturen. Forskjellig påvirkning har utviklet særtrekk i tradisjonelle samiske og andre urfolks kunst- og kulturuttrykk. Konseptet skal bestå av flere element, der kunstnere fra ulike land og relevante aktører på tvers av sjangre og fagområder bidrar.

Utstillingen er på Senter for nordlige folk under perioden 13. juli til 31. august 2016.