Davvi Álbmogiid Guovddas / Senter for nordlige folk

Om oss

Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk er et samisk- og internasjonalt kultursenter med målsetting å formidle samiske og nordlige urfolks...