Velkommen til Senter for nordlige folk

Aja Samisk Senter

Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for nordlige folk AS (DÁG) er et aktivt samisk kulturhus og urfolkssenter med nordområdene og Sápmi som arbeidsområde. 

Senteret som er relativt nytt, etablert i 2009, skal formidle samisk og nordlige folks kulturer på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. DÁG eier og driver Samtidsmuseet for nordlige folk.

Senter for nordlige urfolk skal være en viktig kunnskapskilde om og for sjøsamer og sjøsamiske samfunn, samt utvikle sjøsamisk språk, kunst og kultur og samfunnsliv. Senteret har ambisjon om å være en aktør i den nasjonale nordområdestrategien, med særlig ansvar for formidling av kunnskap om nordlige urfolk.      

Eierne av selskapet er Sametinget, Troms fylkeskommune, Kåfjord kommune, Riddu Riđđu Searvi og andelshaverne i tidligere Ája Samisk senter. 

Selskapet skal bidra til

  • bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om nordlige folk
  • være et ressurssenter for nordlige folk
  • initiere produksjoner som belyser nordlige folks kunst og kultur, med vekt på samtidskunst
  • bidra til økt kunnskap og bevissthet omkring samisk kultur, historie og språk i regionen
  • bidra til å styrke regionen gjennom kulturnæringssatsning