Foto Bealljegoahti

Prosjekt bealljegoahti

Senter for nordlige folk, Samtidsmuseet og Nord-Troms Museum har startet et prosjekt med laging av tradisjonall bealjegoahti. Prosjektet skal gjennomf...
Torskefangst

Fjordkunnskap i Nord-Troms. Sl...

Hvordan står det til med fjordkunnskapen i Nord-Troms? Et samarbeidsprosjekt mellom Senter for nordlige folk og Árbediehtu-prosjektet til Samisk høysk...
gaisi

Stedsnavn i Kåfjord

Gáisi er et nettsted som med tekst og bilder presenterer samiske stedsnavn i Kåfjord. Foreløpig er kun stedsnavn i Manndalen tilgjengelige.
DSC_3441

Greneveving

Greneveving har lange tradisjoner i Kåfjord og er en viktig sjøsamisk kulturbærer. Grena, eller rátno på samisk, er et stort teppe av ull som brukes s...