Rabas lávvordat

blodpølse_300x201

Skábmamánu 8. beaivve

Girjealmmuheapmi, čájáhusrahpan, mállebánnogáhkut ja eará báikkálaš biebmu, mánáidčájálmas, lávvordatgáfedat, vuovdinmárkka ja eanet. Bures boahtin erenoamáš lávvordahkii guovddážis.

ČÁJÁHUSRAHPAN JA GIRJEALMMUHEAPMI:
Čájáhusrahpan, giirjealmmuheapmi ja báikkálaš biebmu guossoheapmi
Mii almmuhat girjji "Syv sorter. Historier fra kjøkkenbenken" maid Reni J. Wright lea čállán. Čieža nissona  Gáivuonas ja Omasvuonas leat girjjážis. Almmuheamis sáhtat oastit biebmu maid sii leat ráhkadan. Biebmu bie. 12 rájes. Almmuheapmi bie. 14.00

ČÁJÁLMAS: ”Nástegoahti” - nuvttá čájálmas
Lávvordaga bie. 14.30 lea rabas čájálmas mánáide nástealmmii birra Ánte Mihkkal Gaup:in.

LÁVVORDATGÁFEDAT
Rabas lávvordatgáfedat bie. 12-15
Guossohat gáfe/deaja, báikkálaš biebmu.

VUOVDINMÁRKKA bie. 12-15
Boađe vuovdit dujiid/dávvirat, ođđa dahje atnon.