Rabas virgi

Utvendig - Sjit helvedes kåken

Háliidat go gieldduslaš ođđa barggu?

Davvi álbmogiid guovddážis ohcá PROŠEAKTAJOĐIHEADDJI guovtte jahkái. Ohcanáigemearri miessemánu 9. b. 2016.

 

Du bør arbeide selvstendig, være idérik og nyskapende, ha evne til å gjennomføre gode ideer og prosjekter, alene og i nært samarbeid med andre. Som prosjektleder vil du være en del av et innovativt miljø hvor du sammen med andre engasjerte aktører på Senter for nordlige folk kan initiere, utvikle og realisere prosjekter.

Prosjektlederen skal lede, koordinere og følge opp eksisterende prosjekter, samt initere, utvikle og igangsette nye. Dette vil bli en spennende rolle i vår virksomhet, da de fleste av våre aktiviteter realiseres gjennom prosjekter. Prosjektlederen vil ha et spesielt ansvar for å gjennomføre et av våre større prosjekt; utvikle samiske kulturnæringer i regionen.

Av kvalifikasjoner kreves relevant høyere utdanning og arbeidserfaring innen prosjektledelse og samisk/urfolks forhold. Du bør ha god kjennskap til, og helst erfaring fra prosjekter innen samisk og urfolks kultur, historie og samfunnsliv, samt erfaring med digital formidling. Flerspråklig kompetanse og fremstillingsevne (fortrinnsvis norsk, samisk og engelsk) vil være et fortrinn.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

På Senter for nordlige folk har vi et hektisk og spennende miljø med unik kompetanse på sjøsamiske og urfolksforhold. Vi kan tilby et godt og spennende arbeidsmiljø ved våre lokaler i Kåfjord. Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest mulig.

Søknad med CV og referanser sendes til astrid@nordligefolk.no innen 9. mai 2016.

For spørsmål og mer informasjon om stillingen, kontakt daglig leder Astrid Solhaug tlf. 400 93 324.

Fordel ved å bo i Kåfjord: 

Gjennom ordninga med statens tiltakssone kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire.