Riddu Riđđu Festivála

Den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu holder til på Senter for nordlige folk.

Festivála AS arbeider for å synliggjøre og utvikle den sjøsamiske kulturen i møte med seg selv og andre kulturer. Riddu Riđđu Festivála AS skal fremme respekt og toleranse, gleden og den spennende tanke. Riddu Riđđu Festivála AS skal være en stolthetskaper for Kåfjord, Nord-Troms, Sápmi og verdens urfolk! Riddu Riđđu Festivála AS er ansvarlig for gjennomføring av kulturfestivalen Riddu Riđđu Festivála og kan initiere andre virksomheter som støtter opp om formålet. Selskapet har ikke erverv til formål.

Les mer om Riddu Riđđu her: www.riddu.no