Samenes nasjonaldag

Samefolkets dag 2015 foto Ørjan Bertelsen

Bli med oss på feiring av Samenes nasjonaldag på Senter for nordlige folk! Her finner du program for dagen.

 

Program for dagen:

Kl. 10       Flaggheising
Kl. 10-15  Barnehage og småtrinnet: Utelek
Kl. 10.30  Omvisning for skoleelever i utstilling
Kl. 12.45  Eventyrstund: Elle og Anda, v/Janne Olsby, Tone Elevebakken
Kl. 15-18  Åpen kafe
Kl. 16       Utstillingsåpning – Ságastallamat áiggiid čađa / Dialog i tid, Gry Fors
Kl. 17       Samefolkets sang, Kåfjordkoret, Skibotn musikkorps og tale for dagen ved Idar Pedersen.
Kl. 18.      Konsert med artisten Herborg Rundberg

LEAGUS.

Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no
Herborg Rundberg. Foto: Marius Fiskum

Velkommen!

Lær mer om Samefolkets dag på nordligefolk.no