Sametinget

sametinget logo

Sametinget er samefolkets folkevalgte organ. Parlamentet og hovedadministrasjonen ligger i Karasjok. Sametinget har også en desentralisert administrasjon, spredt rundt på de samiske sentra. På vårt senter har Sametignet seks kontorplasser, møterom og arkiv.

Kontaktinformasjon: www.samediggi.no
E-post: samediggi@samediggi.no
Tlf: 78 47 40 00