Sámi álbmotbeaivi: Ávvudeapmi iđđedis eahkedii

Barn med flagg

Ivgogákti lea 25 jagi, Arvvas konsearta, máinnasboddu, filbmačájeheapmi, stohkosat, mállásat, lávlun ja čájáhusrahpan. Gáivuonas ávvudat iđđedis gitta eahkedii. Sátnejođiheaddji ávžžuha eatnašiid searvat.

 

- Gáivuona almmolaš ávvudeamis lea juoga juohkehažžii, lohká Gáivuona sátnejođiheaddji Bjørn Inge Mo. Lea erenoamáš vuogas go Ivgogávtti fuomásahttit ja álgočájáhusa rahpat. Dál han lea 25 jagi dassái go gákti ođasmahttui ja váldui fas atnui maŋŋá go lei leamaš jávkosis ollu jagiid. Lea hui buorre go dál mearkkašahttit man dehálaš bargu dalle dahkui ja otne ge, lohká Mo gii illuda guovvamánu 6. beaivve doaluide Davvi álbmogiid guovddážis, Olmmáivákkis.  

Beaivit leat doalut mánáide ja nuoraide. Prográmma álgá leavgageassimiin bie. 10 ja Sámi soga lávlaga lávlumin, dasto joatkit girječállin Aino Hivand:in ja Joikefeber filbmačájehemiin mánáide ja nuoraide.

Veaigin beassat vásihit Gáivuona lávlunkoarain, beaivvi sártni, gáktečájáhus rahpan ja Arvvas konseartta.

Dán jagi šaddá ge erenoamáš álbmotbeaivi, oaivvilda guovddášhoavda Mona Solbakk.

Arvvas-konsearta ja gáktečájáhus

- Mii leat erenoamáš duđavaččat go sámi ođđa musihkkajoavku Arvvas justa Gáivutnii boahtá Sámi álbmotbeaivve. Mii nu illudat gullat Sara Marielle Gaup Beaska ja Steinar Raknes.

Min guovllus lea ge erenoamáš ávvudeapmi dál.  Go lea 25 jagi áigi go Ivgogákti ođasmahttui ja váldui átnui maŋŋil go lei leamaš jávkosis ollu jagiid. Mii rahpat álgočájáhusa Álgu, mii sihke čájeha IVgogávtti álggu, muhto maiddái lea álgun min ávvudeamis, lohká Solbakk. Rahpamis beassat gullat dan erenoamáš  muitalusa mo báikkálaš áŋgirdeaddjit gávdne dieđuid Ivgogávtti birra kealláriin Oslos.   

 

Prográmma Sámi álbmotbeaivve – guovvamánu 6. beaivve, Davvi álbmogiid guovddážis

10.00                    Leavgga livjáheapmi
10.00-13.15        Prográmma mánáidgárddiid ja skovllaid várás 
17.30                    Gáfedat vuovdigoahtá mállásiid, juhkamuša ja eará herskuid. 
18.00                    Sámeálbmotlávlla Gáivuona lávlunkoarain 
18.15                    Beaivvi vástesaš sárdni: Karoline Tveitnes Trollvik, Riddu Riđđu-festivála jođiheaddji 
19.00                    Čájáhusrahpan ÁLGU, Ivgogáktečájáhus álggahuvvo 
20.00                    Arvvas konsearta

 

Gáivuona suohkan, Davvi álbmogiid guovddáš, Sámi giellaguovddáš, Romssa Sámi girjerádjubálvalus ja Riddu Riđđu lágidit searválagai álbmotbeaivve doaluid. 

Bures boahtin!