Sámi álbmotbeaivi - Govvamánu 6. b

samisk flagg_195x130

Prográmma

Davvi álbmogiid guovddáš bovde Sámi álbmotbeaivvi ávvudeapmái lávvordaga guovvamánu 6. b. Prográmmas lea vuosehusrahpan ja sámi dánsunčájálmas. Sámediggeráđi lahttu Henrik Olsen sárdnida.

Jorggáhallan-Photo-Zbigniew-“Ziggi”-Wantuch_450x242.jpg Govva: Zbigniew “Ziggi” Wantuch 

 "Ovcci sámi áigegova" nammasaš vuosehusa leaba Jorunn Eikjok ja govvideaddji Ola Røe dahkan. Eikjok áigu álggahansártni doallat ja oahpistit gussiid vuosehussii/čájáhussii. Vuosehus lea dálááiggi dokumentašuvdna mas leat mielde 18 sápmelačča máŋggalágan birrasis. Sii orrot njealji riikkas, gullet máŋgga buolvvaide ja sis leat sierralágan oskkut ja leat máŋggalágan eallindiliin. Sii leat nuortalaččat, julev-, davvi-, lulli-/oarjil ja gielddasápmelaččat. Govat, teavsttat ja video-duojit oahpásmahttet min dáláža sámi duohtavuhtii. Vuosehusas leat mielde ee. sámediggeáirras  Aud Helene Marthinsen, boadnjis Kent Arne Marthinsen ja Janne Lilleberg gii lea Aud Marthinsena oabbá. Gait divnnat leat Gáivuonas ere.

Prográmma loahppaoassi lea Elle Sofe Henriksena dánsunčájálmas Jorggáhallan, man vuosttáščájálmas lei jagi 2012. Dánsejeaddjit leaba Thomas Gundersen ja Marte Fjellheim Sarre. Musihka lea Wimme Saari dahkan.

Prográmma:

10.00     Leavgga livjáheapmi

15.00     Gáfedat vuovdigoahtá mállásiid ja juhkamuša

16.00     Vuosehusrahpan: "Ovcci sámi áigegova" maid Jorunn Eikjok ja Ola Røe leaba dahkan

17.30     Sámi soga lávlla

             Sárdni: Sámediggeráđi lahttu Henrik Olsen

18.00    Dánsunčájálmas: Jorggáhallan

Doaluid lágideaddjit: Davvi álbmogiid guovddáš, Gáivuona suohkan/Sámi giellaguovddáš, Riddu Riđđu festivála ja Romssa fylkkasuohkan

Doaluid dorjot Sámediggi ja Gáivuona suohkan.