Samisk bibliotektjeneste i Troms

samisk bibliotek_150x113

Den samiske bibliotektjeneste skal bidra til å øke kompetansen om, og styrke formidlingen av samisk litteratur, kultur og historie i bibliotekene i Troms. Tjeneste samarbeider med folkebobliotekene i Nord-Troms. Bokbussen i Kåfjord er et viktig verktøy i formidlingsarbeidet.

 
Den samiske bibliotektjeneste bygger også opp et fagbibliotek ved sentret som en ressurs for ansatte og besøkende. Tjeneste driver også et nettsted som informerer om samisk materiell, forlag, bibliotek og ressurser.
 
Tlf: 777 88 379