Samisk språksenter

spraksenter

Samisk Språksenter tilbyr opplæring i samisk språk og kultur gjennom egne kurs og i samarbeid med Universitetet og høyskole. Samisk språksenter utvikler også undervisningsmateriell, spill, og leker for tilpasset ulike aldergrupper. Samisk språksenter er en avdeling av Kåfjord kommune.

På hjemmesidene finner du et utvalg av undervisningsmateriell de har lage og tilbud om kurs.
 
Hjemmeside:     http://www.kafjord.kommune.no
Tlf:  777 19 380