Samiske språkkaféer hedres

Språkkafe i Birtavarre

I forbindelse med den internasjonale morsmålsdagen æres de samiske språkkaféene i Kåfjord. Alle er velkommen til markeringen fredag 20.2. kl. 11.30.

FOTO: Fra Språkkafeen i Birtavarre sist tirsdag (17.02.15). Fra venstre Ragna Pedersen, Ingrid Henriksen og Nelle Olsen. Foto: Per-Johannes Marainen. 

 

Begivenheten skjer på senteret førstkommende fredag, 20. februar kl. 11.30 med en åpen språkkafé.

- Alle som jobber og har jobbet med de språkkaféene har gjort en veldig vikig jobb for det samiske språket, sier Mona Solbakk, leder på senteret og Siri-Janne Koht medarbeider på samisk språksenter. Det var Samisk språksenter i Kåfjord som startet de samiske språkkaféene i Manndalen, Olderdalen og Birtavarri i 2005. 

 

Oppmuntring til å snakke samisk

En av de som hvert med fra begynnelsen er Nelle Olsen i Birtavarre.Tirsdag denne uka var hun først på plass ved husfliden i Birtavarre da språkkaféen ble arrangert. I følge Olsen er språkkaféene en veldig viktig arena for språket.
- Vi hjelper hverandre å huske ord som ellers hadde gått i glemmeboka. Og så oppmuntrer vi hverandre til å snakke mere samisk, sier Olsen.

Fredag formiddag inviterer Senter for nordlige folk og Samisk språksenter til en markering av den internasjonale morsmålsdagen. Les mer her: Invitasjon til markering av internasjonal morsmålsdag.

 

Dagen har vært markert siden år 2000 og skal fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. I år skjer markeringen 21. februar både her til lands og ute i resten av verden.I Manndalen vil også medarbeidere på de samiske språkkaféene i kommunen hedres. Personer som gjennom en årrekke har lagt i en innsats for å ivareta det samiske språket.