Seminar: Fornorskningen i fortid og nåtid

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

31. mai arrangerer vi i samarbeid med Kåfjord kommune seminaret: Fornorskningen i fortid og nåtid, med blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst. 

Foto: Nils-Ole Dalvik

Stortinget har vedtatt at det skal settes ned en sannhets- og forsoningskommisjon som skal se på hvilke konsekvenser fornorskningen av samer og kvener har hatt, og fremdeles har. Vi ønsker å være en aktiv part i denne prosessen, og starter med dette seminaret.

Hvilke krefter er tilstede som gjør at fornorskningens strukturelle mekanismer fortsatt virker?

Myndighetenes harde fornorskningspolitikk fikk store konsekvenser for den sjøsamiske og den kvenske/finske befolkningen i Nord-Troms, spesielt kom den språklige og kulturelle fornorskningen langt. Andre verdenskrig med evakuering og nedbrenning av Nord-Troms bidro til et tidsskille materielt, økonomisk og kulturelt, da norske nasjonale verdier ble ansett som mer formålstjenlig i det samfunnet som skulle bygges opp igjen.

Historiske, kulturelle og politiske prosesser virker inn på menneskers verdensbilder og levemåter og bidrar til hvordan vi ser og forstår oss selv, og verden omkring oss. En forutsetning for å stå stødig i egen identitet og egen kultur, er kunnskaper om- og å akseptere fortiden. Økt kunnskap og bevisstgjøring vil også bidra til større forståelse mellom mennesker og mellom folkegrupper.

Nord-Troms regionens etniske mangfold, fornorskning, evakuering og nedbrenning, læstadianisme og dagens revitalisering av samisk og kvensk kultur er viktige elementer i dette.

Vi har invitert inn innledere som i kan bidra å sette fornorskningen inn i en større samfunnsmessig sammenheng, og lokale tidsvitner som vil formidle sine fortellinger, erindringer og opplevelser (se vedlagt program).

Seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune/Kaivuonon komuuni og Davvi álbmogiid guovddáš/ Senter for nordlige folk.

Seminaret er åpent for alle.

 

Program for dagen

10:00 – 10:15             Velkommen. Kulturelt innslag, v/Liv Rundberg

Innledning til temaet: Fornorskningen i fortid og nåtid, med blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst.

10:15 – 11:00             Ivar Bjørklund, Professor i kulturvitenskap, UiT Norges arktiske universitet.

11:00 – 11:45             Anne Dalheim Eriksen. Tidligere leder av Samisk kirkeråd.

Kort kaffepause

11:45 – 12:30             Torjer Andreas Olsen, Førsteamanuensis senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet

12:30 – 13:20            Lunsj

13:20 – 13:30            Kulturelt innslag v/Liv Rundberg

Innlegg fra lokale tidsvitner:

13:30 – 13:45             Eliva Henriksen

13.45 – 14:00             Svein Peter Pedersen

14:00 – 14:15             Borgny Elvenes

14:15 – 14:30             Oddvar Ørnebakk

14:30 – 14:50             Kaffepause

14:50                          Samtale om temaet mellom innledere, lokale tidsvitner og tilhørere, ledet av Ivar Bjørklund

Seminaret blir tolket fra nordsamisk til norsk dersom behov.

Med forbehold om programendringer.