Sju filmer på 90 minutter

still_breaking_the_ice

Lørdag 11. april

Velkommen til en kort kunsttfilmfestival på senteret! Lørdag 11. april viser Atelier Nord og senteret filmprogrammet Beyond Horizon som er retten til land og vann i nord. 

Atlier Nord og Senter for nordlige folk viser filmprogrammet Beyond Horizons om retten til land og vann. Etter filmvisningene inviterer vi til dialog. Beyond Horizons fokuserer på ressursforvaltning, forståelser av landskap og menneskerettigheter i Nord-Norge og nordområdene. Disse ble første gang vist på Tromsø Internasjonale Film Festival i januar i år.

 

Filmprogrammet vises lørdag 11. april kl. 14.00

 

Følgende filmer vises i programmet:

 

still_retten_til_landet_og_vannet_ii_200x111.jpegRETTEN TIL LANDET OG VANNET av Geir Tore Holm

 

De ulike synspunktene om Finnmarksloven og samers rettigheter gis stemme av en mann som er ute og hugger ved – tradisjonell kunnskap møter på denne måten formaliserte meninger om rettighetene til bruken av landet. Varighet: 14 min.

 

 

hollow_earth_200x111.jpgHOLLOW EARTH av Tanya Busse og Emilija Skarnulyte  

 

Forskningsmateriale, landskapsbilder og arkivmateriale gir rom for refleksjon rundt nordområdene som et sted hvor vold, begjær, grådighet og følelser spilles ut. Varighet: 8 min.

 

 

terra_nullius_del_ii_03_200x111.jpgTERRA NULLIUS II av Siri Hermansen

 

Filmprosjektet tematiserer konflikten mellom gruvenæringens virksomhet og samenes rettigheter til land, og baserer seg påmikrostudier og deltakende observasjon fra Kiruna og omkringliggende samiske områder. Varighet: 14 min.

 

 

I was also hearding with wolves_200x113.jpegNOMAD TALK av Matti Aikio

 

I denne filmen gis vi innblikk i hvordan samer definerer og forholder seg til sted, hjem, dyr og natur.  Varighet: 8 min.

 

 

 

still_det_er_botn_i_vestfjorden_iiii_200x111.jpgDET ER BOTN I VESTFJORDEN av Karianne Stensland

 

Olje, fisk, forfall og vekst står sentralt i denne kortfilmen, der regissøren ror over Vestfjorden fra Steigen til Lofoten og konfronteres med egne følelser og refleksjoner.
Varighet: 9,5 min.

 

 

still_leave_it_in_the_ground_nytt_200x111.jpgLEAVE IT IN THE GROUND av Oliver Ressler

 

Med Lofotens landskap som bakgrunn drøfter filmen hvordan økologiske og humanitære kriser kan åpne for sosiale og politiske transformasjoner, på godt og vondt. Varighet: 18 min. 

 

 

still_breaking_the_ice_200x111.jpgBREAKING THE ICE/VANGUARD av Kjetil Berge

 

Filmen er basert på en reise med isbil fra London til Kirkenes via Murmansk. På veien bytter kunstneren bort iskrem mot samtaler om været. Varighet: 22 min.

 

 

 

Beyond Horizons er en del av Atelier Nords prosjekt, Vis videokunst! Beyond Horizons er kuratert av Hanne Hammer Stien og produsert av Ivar Smedstad og Nina Toft.