Styret

 

Marit Hauan
Styreleder
Tlf: 95744214
E-post: marit.hauan@uit.no
Valgt for Troms fylkeskommune
 
Bjørn Inge Mo
Nestleder
Valgt for Sametinget
 
Karin Karlsen
Styremedlem
Valgt for Kåfjord kommune
 
Henrik Solberg
Styremedlem
Valgt for Riddu Riđđu Searvi
 
Eilif O. Larsen
Styremedlem
Valgt for private aksjeeiere / tidligere andelshavere i Ája Samisk senter