Utstilling 6. februar – 7. april

Fra utstillingen Dialog i tid

6. februar åpner vi ustillingen Ságastallamat áiggiid čađa - dialog i tid. Utstillingen viser endringsprosesser og synliggjør overgrep den norske stat har gjort mot den samiske befolkningen under fornorskningsperioden. Du kan besøke utstillingen fram til 6. april.

Tid: 6. februar kl. 16.00
Sted: Senter for nordligefolk, bibliotek/museum

Vandreutstillingen Ságastallamat áiggiid čađa – Dialog i tid er et samarbeid med kurator Gry Fors, og tre kunstnere; Hege Annestad Nilsen, Thomas Colbengtson og Matti Aikio.

Fotografier fra flere tidsperioder formidler store kulturelle endringer samiske samfunn ved kysten av Vest-Finnmark har gjennomgått fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Det sjøsamiske språket og kulturen var i ferd med å forsvinne som et resultat av 150 år med fornorskningsolitikk. Denne politikken fikk samer og kvener til å føle skam over sin bakgrunn, og språket og kulturen ble valgt bort og fortiet. Kirken og skolen var var viktige institusjoner i arbeidet med å gjøre samene og kvenene til gode, norske borgere.
Selv om mye har skjedd i positiv retning, er dette fortsatt sårt for mange. Utstillingen Ságastallamat áiggiid čađa - dialog i tid synliggjør den urett samene ble påført gjennom en hard fornorskingspolitikk, og viser endringene som skjedde i de sjøsamiske samfunnene som følge av denne.

gry1.jpg
Fra utstillingen Ságastallamat áiggiid čađa - dialog i tid. Foto: Gry Fors

Israel Fors sine fotografier og tekster fra etterkrigstiden er utgangspunktet for dette prosjektet. Israel Fors ble født inn i en sjøsamisk familie en jordgamme i Øksfjordbotn i 1923. Under andre verdenskrig arbeidet han på skoleinternatet i Øksfjordbotn. Etter å ha blitt utsatt for fysisk vold og trusler av en tysk soldat, flyktet han i 1942 til Sverige. Han emigrerte etter hvert til USA, der han utdannet seg som lærer og bosatte seg i San Fancisco. Hver sommer reiste Isarel på ferie til Norge, og begynte tidlige å fotografere folkelivet i hjembygda og i Kautokeino. Dette resulterte i en fotosamling på 360 bilder. Da Israel døde i 1996, ble denne samlingen donert til Tromsø museum, der bildematerialet har blitt digitalisert. 

Tre samiske kunstnere ble engasjert til å lage verk basert på Israel Fors sin fotosamling, hans skriftlige materiale, portretter fra etterkommere etter Israel Fors sin familie og foto og film fra Loppa kommune.

Fotografiene tilhører Tromsø Museum mens kunsten er utlånt av Sámiid Vuorká-Dávvirat /De Samiske Samlinger i Karasjok.

Utstillingen hadde urframføring på Tråante 2017, 100-års jubileet for samenes første landsmøte i Trondheim i 1917.

VELKOMMEN!