Utstilling: Várit leat seammát - Men fjellan e de samme

Fjellan e de samme av Gjert Rognli

Fra 11. april til juni.

Velkommen til multimedieutstilling Várit leat seammá - Men fjellan e de samme. Utstillingen avslutter vår markering av 70-årsjubileet for evakueringen og frigjøringen av Nord-Troms og Finnmark.

 

Trapp av Gjert Rognli_300x400.jpg Gjert Rognli_Fjellan_356x267.png stabbur_Rognli_198x267.png

Utstillingen åpnet lørdag 11. april kl. 1300. 

 

Gjennom motiv fra ulike bygder i Kåfjord tematiserer og dokumenterer Gjert Rognli forfallet som skjer i de sjøsamiske områdene i nord og menneskene som forsvinner med sin gamle viten om naturen og livet. Salgsutstillingen består av fotografier, kortfilm og bok.

 

Rognlis tilnærming til temaet ligger i den siste verdenskrig, som rammet Nord-Troms hardt, store deler av førkrigstidens bygninger ble vinteren 1944 brent og befolkningen evakuert.

 

Sporene som forsvant

Mange spor etter den sjøsamiske befolkningens levesett og kulturlandskap forsvant.  Den 8. mai 1945 kapitulerte Tyskland, og befolkningen kunne vende hjem. Gleden over krigen var over var stor, samtidig som det var vanskelig å vende tilbake til utslettede hjem. 

Friheten ga likevel nytt håp og gjenreisningen ny optimisme. 

 

Etterkrigstiden

Rognli_ portrett_150x187.jpg

I etterkrigstiden har den norske stat bygd ned fiskeriene. Fiskekvoter er gått til de store trålerne og småbruk er lagt ned. 

Kulturlandskap gror igjen, industrialisering og mekanisering av jordbruk og fiske gjør igjen at viktige deler av den sjøsamiske kulturen blir borte. Ikke av krig denne gang. 

Forfallet, forvitringer og det bestandige i tiden og menneskenes sykluser og en tid som er forbi peker også mot noe nytt som er på vei.

 

Utstillingen er et samarbeid mellom Samtidsmuseet ved Senter for nordlige folk og kunstneren Gjert Rognli. Dette er en salgsutstilling.