Utstillinger: "De brente våre hjem" og "Brent land"

Evakuering sjøsamer

6.des - 18.feb.

Vi markerer 70-år siden tvangsevakueringa med utstillingene "De brente våre hjem" og "Brent land". Den første utstillinga åpner 6. desember.

«De  brente våre hjem»  er en utstillingen som er produsert i anledningen 70-årsminnet for tvangsevakueringa i Nord-Troms. Ustillinga er en bilde- og gjenstandsutstilling av Nord-Troms Museum. Utstillinga viser bilder fra Lyngen i sør til Kvænangen i nord som omhandler tvangsevakuering, brent jord taktikk og krigshistorie. Gjenstandene viser også en del av krigshistorien. 

6. januar - en måned etter første utstillingsåpning - åpner vi utstillinga "Brent land".  ​Denne vandreutstillinga viser brenningen og evakueringen av Finnmark og Nord-Troms. Utstillingen er produsert av Orkana forlag, og forlegger Elisabeth Johansen står for tekster og billedutvalg. Her viser bilder og gjenstander fra Lyngen i sør til Kvænangen i nord og tematiserer Brent jords taktikk og krigshistorie. 

Utstillingen «Brent land», og boka med samme tittel, handler om «den brente jords taktikk» og hva befolkningen i nord opplevde da andre verdenskrig gikk inn i siste fase høsten 1944. Brutalt og nådeløst ble en hel landsdel nærmest lagt øde. De tyske styrkene tente på bygninger, sprengte kaier, veier og telegrafstolper, de slaktet husdyr – ingenting skulle stå igjen som kunne hjelpe russerne dersom de kom etter. Gjennom bilder og folks egne historier forteller utstillingen noe av det som skjedde med menneskene som bodde i området.

Utstillingen bygger på materiale fra ulike billedarkiv og er produsert med støtte fra Norsk kulturråd, Stiftelsen Fritt Ord, SpareBank 1 Nord-Norges fond og Stiftelsen Sat Sapienti. Finnmark fylkesbibliotek er ansvarlig for utstillingsturnéen til bibliotekene i fylket. Fylkesbiblioteket har bidratt med flere foto og får utstillingen i eie fra Orkana forlag etter avslutta utstillingsperiode.

​Boken ​«Brent land» av Elisabeth Johnsen finner du i bibliotekets samling.
 
Utstillingen for 70-års markering vil stå fra 6. desember 2014 til 18. februar 2015. 
 
Utstillinger på senteret nå: 
 
Syv sorter - historier fra kjøkkenbenken - står til 18. februar.