Vi søker vikar for vår daglige leder

971744_584751071617753_1750596287_n

Vår daglige leder er ute i permisjon, og vi lyser derfor ut vikariat som daglig leder ved Senter for nordlige folk.

 

Foto: Ørjan Bertelsen

Davvi álbmogiid guovddáš OS/Senter for nordlige folk AS (DÁG) er et samisk senter i Gáivuotna/Kåfjord, Nord-Troms. Senteret formidler samisk og nordlige urfolks kunst, kultur og kunnskap gjennom kulturhuset og museumsaktiviteten. Samtidsmuseet for nordlige folk og sjøsamisk kjøkken er en del av virksomhetene ved senteret. I tillegg samler senteret de samiske aktørerene i regionene under samme tak, som Riddu Riđđu, Sametinget, Samisk språksenter med flere. DÁG eies av Sametinget, Troms fylkeskommune, Kåfjord kommune, Riddu Riđđu Festivála og private.
 
Arbeidsoppgaver

Daglig leder har ansvar for faglig, administrativt og økonomisk utvikling av selskapet.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

- utvikle selskapet i tråd med strategiplan, handlingsplan og vedtekter
- utarbeide budsjett og virksomhetsplaner for styret
- økonomisk rapportering til styret
- ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjekter og arrangementer
- forberede styresaker
- personalansvar for senterets ansatte
- eieransvar og utleieansvarlig for bygg
- drive og utvikle kulturhuset og museet

Faglige kvalifikasjoner
Vi søker etter en person med høyere relevant utdanning innen ledelse og/eller kulturfag, med god kjennskap til samisk- og urfolkskulturer, - næring og -samfunnsliv. Økonomi og administrasjon innen fagkretsen er en fordel, samt språkkunnskaper i samisk, norsk og engelsk.

Viktig for personen som innehar stillingen er gode samarbeidsegenskaper, resultatorientert, kreativitet og selvstendighet. Personlig egnehet vektlegges.

Vi kan tilby
DÁG kan tilby et godt og spennende arbeidsmiljø ved våre lokaler i Gáivuotna/Kåfjord. Lønn etter avtale. Vikariatet har en varighet på inntil 4 år.

Søknad med CV og referanser sendes til styreleder marit.hauan@uit.no innen 6. november 2017.

For spørsmål og mer informasjon om stillingen, kontakt Marit Hauan på tlf. 95744214.


Stillingen er ledig for tiltredelse snarlig.